Johan Hansson-priset delas ut av stiftelsen Natur och kultur, och går till "en svensk fackbok som under det senaste året väsentligen bidragit till samhällsdebatt, fördjupad reflektion och nya insikter." Den av stiftelsen oberoende juryn har Johan Svedjedal som ordförande. I juryn ingår även Lena Andersson, Kjell Blückert, Karin Johannisson, Emma Stenström, och förra årets vinnare av Johan Hansson-priset, Maciej Zaremba.

Här är pressmeddelandet:
Dan Josefsson får Natur & Kulturs Johan Hansson-pris

Journalisten Dan Josefsson tilldelas årets Johan Hansson-pris för sin bok Mannen som slutade ljuga. Priset delas ut till en svensk fackbok som har bidragit till att fördjupa samhällsdebatten. I samband med prisutdelningen under Almedalsveckan arrangeras en debatt kring rättssäkerhet.

– Dan Josefssons bok belyser kritiskt hanteringen av ett av de mest omdebatterade rättsfallen under senare år. Sällan har en fackbok varit så omdebatterad och diskuterad, säger Johan Svedjedal, juryordförande för Johan Hansson-priset.

Johan Hansson-priset delas ut av Stiftelsen Natur & Kultur till en svensk fackbok som under det senaste året väsentligen bidragit till samhällsdebatt, fördjupad reflektion och nya insikter. Juryns motivering till pristagaren Dan Josefsson lyder: "För en grundlig granskning, presenterad med dramaturgisk kraft, av makten hos slutna tankekollektiv ovilliga att utsätta sig för utomstående prövning, och de risker denna makt kan medföra för den svenska rättsapparaten."

Pristagaren har utsetts av en oberoende jury med Johan Svedjedal som ordförande. I juryn ingår även Lena Andersson, Kjell Blückert, Karin Johannisson, Emma Stenström, samt förra årets vinnare av Johan Hansson-priset, Maciej Zaremba. Prissumman är 250 000 kronor, vilket innebär att det är ett av Sveriges största litterära priser.

– Juryns uppdrag är att belöna och uppmärksamma en bok som har lämnat ett viktigt bidrag till samhällsdebatten. Juryn menar att Dan Josefssons bok uppfyller detta villkor mycket väl, säger Johan Svedjedal.

Utdelningen av Johan Hansson-priset äger rum under Almedalsveckan onsdagen den 2 juli i Krukmakarens hus i Visby. I samband med prisutdelningen arrangerar Natur & Kultur en debatt kring rättsäkerheten och olika experters eller påtryckningsgruppers betydelse för den juridiska processen.

Johan Hansson-priset instiftades 2008 av Natur & Kultur till minne av publicisten Johan Hansson som grundade förlaget Natur & Kultur 1922 och senare även Stiftelsen Natur & Kultur.