Det finns ca 100 förhörsutskrifter och förhörspromemorior i Quickutredningarna. Många av förhörsutskrifterna är över hundra sidor långa. Eftersom flera dokumenten innehåller namn på oskyldiga som Bergwall pekade ut som medgärningsmän måste materialet gås igenom och namnen maskas före publicering. Därför kommer förhören att läggas upp successivt.

Det som finns upplagt nu är den första serien förhör. De gjordes med Sture Bergwall våren 1993, då Säter kontaktat polisen och berättat om patientens morderkännanden. Förhören rör således hans första erkännande, dvs det påstådda mordet på den försvunne pojken Johan Asplund 1980. Även mordet på Thomas Blomgren i Växjö 1964 berörs kort.

Seppo Penttinen håller i alla förhör med Bergwall utom det allra första.

Förhören från våren 1993 publiceras som ett extramaterial för dig som läst boken Mannen som slutade ljuga, och då naturligtvis särskilt kapitel 18, som heter just "De första åtta förhören".