Intressanta artiklar av Tor Wennerberg

den . Publicerad i Blogg

Min vän Tor Wennerberg har skrivit en rad mycket läsvärda artiklar om anknytningsteori, neurobiologi, psykoterapi och moral. För dig som är intresserad av dessa ämnen har jag samlat länkar till några av hans texter. Det här är läsning som jag varmt rekommenderar.

Tor Wennerberg nås via epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tillsammans (DN 2008-11-05)
Den klassiska psykologin utgick från en bild av människan som avskilt väsen. Med åren har den synen förändrats: jaget utvecklas ständigt i samspel med omgivningen. Vi är våra relationer.
Artikeln tar sin utgångspunkt i böckerna "Relationality. From ­Attachment to Inter­subjectivity" av Stephen A Mitchell och
"Relational Theory and the Practice of Psychotherapy" av
Paul L Wachtel.

Vi blir våra relationer - om mentalisering, en livslång process (Psykologtidningen nr 12/2008) PDF-dokument
Människans djupaste önskan är att bli sedd och förstådd. Därför försöker hon hela tiden förstå sina egna tankar, känslor och beteenden – men också andras. Denna process kallas mentalisering och tillmäts i dag en allt större betydelse inom den kliniska psykologin, skriver Tor Wennerberg.

Vi är våra relationer (DN 2008-07-16)
Mentalisering. Människans förmåga att sätta sig in i andras inre världar av känslor och tankar grundläggs tidigt i barnets samspel med föräldrarna. Den är också grunden för vår arts kulturella utveckling. Vi är våra relationer.

När den livsviktiga anknytningen inte fungerar (Psykologtidningen nr 9/2008) PDF-dokument
Dolda trauman under första levnadsåret kan desorganisera barnets anknytning. På en traumakonferens i Amsterdam nyligen presenterade den amerikanska psykologen Karlen Lyons-Ruth nya rön om desorganiserad anknytning – den allvarligaste formen av otrygg anknytning. Tor Wennerberg skriver här i två artiklar om Lyons-Ruths forskning och ger en introduktion till den desorganiserade anknytningen.

Den första kärleken, del 1 (DN 2007-12-29)
Det tog tid för den psykologiska forskningen att inse varför en varm och nära relation till en omvårdande person är så avgörande för ett litet barns psykiska hälsa. Maten är inte det avgörande, behovet är djupare än så. Detta är den första av två artiklar där Tor Wennerberg introducerar anknytningsteorin.

Den första kärleken, del 2 (DN 2007-12-30)
Hur ett litet barn lyckas knyta an till en vårdande person präglar det för livet. Hjärnans tidigaste utveckling avgör om man som vuxen ska söka eller undvika närhet, bli trygg eller krävande i relationer. I denna andra del av Tor Wennerbergs introduktion av anknytningsteorin riktas fokus mot den tidiga anknytningens betydelse för våra relationer i vuxenlivet.

På de utsattas sida (DN 2007-09-27)
Precis som krigsneuroser länge avfärdades som feghet har psykiska symtom efter övergrepp i barndomen ansetts som hysteri. Psykologiska trauman kräver förståelse inte bara av terapeuter, utan också av samhället.

Först kommer moralen (DN 2007-02-21)
Är människans moral bara något inlärt, en tunn kulturfernissa över vår i grunden själviska natur? Allt fler forskningsrön tyder på att den tvärtom är medfödd, ett resultat av artens kamp för överlevnad.

I huvudet på ett litet barn (DN 2006-11-14)
Den moderna hjärnforskningen förklarar hur tidiga upplevelser formar individen. I den här artikeln redogör Tor Wennerberg bland annat för hur den amerikanske psykoterapeut och forskaren Allan Schore väver samman anknytningsteorin med modern hjärnforskning.

Det falska självets biologi (Insikten nr 3/2006) PDF-dokument
En intressant utveckling inom psykologin är de pågående försöken att integrera objektrelationsteori med anknytningsteori och modern neurobiologi. Tor Wennerberg presentera här några beröringspunkter mellan dessa olika teoretiska perspektiv.