Quickarkivet - Resningsprocessen

Publicerad i Quickarkivet

Välkommen till Quickarkivet

På den här sidan finner du länkar till dokumenten  från resningsprocessen. Dokumenten publiceras här som ett extramaterial till min bok "Mannen som slutade ljuga - berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick".

Innan du börjar ladda ned filerna

Resningsprocessen inleddes 2009 med att advokat Thomas Olsson lämnade in den första s.k resningsansökan för Sture Bergwalls räkning. En resningsansökan är helt enkelt en samling argument för att en dom bör rivas upp. Det är mycket ovanligt att någon beviljas resning för en morddom. Under hela 1900-talet lär det bara ha hänt fyra gånger.

Thomas Olsson skrev sammanlagt fyra resningsansökningar (rörande Yenon Levi, Therese Johannessen, Gry Storvik och Trine Jensen, och Johan Asplund.) De två återstående resningsansökningarna skrevs av chefsåklagare Bengt Landahl (rörande Charles Zelmanovits) och chefsåklagare Kristian Augustsson (dubbelmordet vid sjön Appojaure).

Varje resningsansökan lämnades in till hovrätten, som i sin tur lät en åklagare (utom i två av fallen, se nedan) detaljstudera ansökan för att ta reda på om det fanns skäl att bevilja resning eller ej. Det är på det här stadiet de allra flesta resningsansökningar faller. Åklagaren som gjorde granskningen skrev sedan en så kallad förklaring. I den bedöms argumentationen i ansökan, och ställs i relation till domen och dokumentationen i mordutredningarna (eller förundersökningarna ("FU") som de egentligen kallas, en ofta mycket omfattande dokumentation av hur mordutredningarna gått till inkluderande alla förhör, rapporter från brottsplatsundersökningar osv.).

När det gäller de fyra resningsansökningar som författats av advokat Thomas Olsson var det alltså åklagare som skrev förklaringarna. I de två fall där det var åklagare som skrev resningsansökningarna blev det istället Thomas Olsson som fick skriva förklaringarna.

Varje förklaring gick tillbaka till hovrätten, där den granskades av tre hovrättsdomare. Dessa tog sedan ett beslut. I fallet Thomas Quick beslutades i samtliga fall att ärendet skulle förpassas tillbaka till tingsrätten och att en ny brottsutredning skulle inledas.

Nu fick en ny åklagare till uppgift att undersöka om det fanns skäl att väcka nytt åtal mot Sture Bergwall. Om bevisen inte bedömdes hålla för ett åtal var dessa åklagare enligt lag skyldiga att lägga ned den nyupptagna förundersökningen. Detta skedde i samtliga fall. Varje åklagare motiverade sitt ställningstagande i ett skriftligt nedläggningsbeslut.

Efter att en förundersökning lagts ned blev Sture Bergwall automatiskt friad från den gamla morddomen av den tingsrätt som en gång dömde honom. Jag har inter tagit med de friande domarne eftersom det rör sig om automatiska beslut som inte innehåller någon ytterligare information om fallen.

Nedan följer länkar till resningsdokumenten rörande alla domarna. Några av dokumenten innehåller namn på personer som Sture Bergwall pekat ut som medgärningsmän. För att inte orsaka dessa oskyldiga människor obehag har jag maskat namnen. I sådana fall där namnen redan är allmänt kända, t ex Sture Bergwalls syskon, har jag låtit dem vara kvar.

Resningsansökningarna lämnades in med en stor mängd bilagor. Bara några särskilt viktiga bilagor är med här eftersom de tar tid att maska. Det mest väsentliga citeras dock i själva ansökningarna.

Varje resningsärende består av flera delar, med den ursprungliga domen som första punkt:

 1. Ursprungliga fällande domen
 2. Resningsansökan (här finns den mest detaljerade kritiken av bevisningen)
 3. Förklaring
 4. Hovrättens beslut
 5. Nedläggningsbeslut

 Det är en bra idé att läsa resningsdokumenten (punkt 2-5) i turordning eftersom dokumenten bygger på och hänvisar till tidigare dokument. Resningsansökningarna innehåller den mest detaljerade kritiken mot "bevisen" som användes för att fälla Bergwall.

 

Dokumenten från resningsprocessen

 Fallet Johan Asplund

 1. JA 2001-06-21 Dom Sundsvalls tingsrätt
 2. JA 2011-09-08 Resningsansökan advokat Thomas Olsson
 3. JA 2011-10-28 Förklaring Överåklagare Björn Eriksson
 4. JA 2012-01-18 Beslut Hovrätten för Nedre Norrland
 5. JA 2012-03-14 Nedläggningsbeslut Chefsåklagare Jonas Almström

 

Fallen Gry Storvik och Trine Jensen

 1. GoT 2000-06-22 Dom Falu tingsrätt
 2. GoT 2011-04-11 Resningsansökan advokat Thomas Olsson
  1. GoT 2011-04-11 Resningsansökan BILAGA Utlåtande om Sven Å Christiansons kunskapstest
  2. GoT 2011-04-11 Resningsansökan Bilaga 40 Dådermans utlåtande om Bergwalls medicinering
 3. GoT 2011-08-19 Förklaring Bo Lindgren
 4. GoT 2012-04-05 Beslut Svea Hovrätt
 5. GoT 2012-09-24 Nedläggningsbeslut Statsåklagare Bo Ericsson

 

Fallet Therese Johannessen

 1. ThJ 1998-06-02 Dom Hedemora Tingsrätt
 2. Thj 2010-04-20 Resningsansökan advokat Thomas Olsson
  1. Thj 2010-04-20 Resningsansökan Bilaga 08 SKLs nya analys av benbitarna från Örjeskogen
  2. Thj 2010-04-20 Resningsansökan Bilaga 15 NORGEPOJKARNA
 3. ThJ 2010-08-23 Förklaring Överåklagare Björn Ericson
  1. ThJ 2010-08-23 Förklaring BILAGA 2 KÅ Wendts granskning av resningsansökan
 4. ThJ 2010-09-24 Beslut Svea Hovrätt
 5. ThJ 2011-03- 29 Nedläggningsbeslut Extra åklagare Olle Sohlberg

 

Fallet Yenon Levi

 1. Levi 1997-05-28 Dom Hedemora tingsrätt
 2. Levi 2009-04-20 Resningsansökan advokat Thomas Olsson
 3. Levi 2009-07-31 Förklaring Överåklagare Björn Ericson
 4. Levi 2009-12-17 Beslut Svea Hovrätt
 5. Levi 2010-05-28 Nedläggningsbeslut Chefsåklagare Eva Finné

 

Fallet Charles Zelmanovits

 1. ChZ 1994-11-16 Dom Piteå Tingsrätt
 2. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan Chefsåklagare Bengt Landahl
  1. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan BILAGA 12 Erkännanden utan verklighetsanknytning
  2. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan BILAGA 13 Wendts genomgång resningsansökan
  3. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan BILAGA 15 PM om 13 försvunna pärmar
 3. ChZ 2012-10-10 Förklaring advokat Thomas Olsson
 4. ChZ 2013-02-01 Beslut Hovrätten för Övre Norrland
 5. ChZ 2013-07-31 Nedläggningsbeslut chefsåklagare Håkan Nyman

 

Fallet Appojaure (dubbelmord)

 1. Appojaure 1996-01-25 Dom Gällivare tingsrätt
 2. Appojaure 2012-06-18 Resningsansökan Chefsåklagare Kristian Augustsson
 3. Appojaure 2012-10-15 Förklaring advokat Thomas Olsson
 4. Appojaure 2013-03-01 Beslut Hovrättens
 5. Appojaure 2013-05-21 Nedlägningsbeslut Extra åklagare Jörgen Lindberg

 

RIKSÅKLAGAREN

Överåklagare Björn Ericson ledde på Riksåklagare Anders Perklevs uppdrag arbetet med att granska resningsansökningarna i fallet Thomas Quick. Samtidigt genomöfrde Ericson och de åklagare han ledde en egen granskning av Quickutredningarna i syfte att undersöka om det fanns skäl att ansöka om resning för Sture Bergwalls räkning. Resultatet blev att två åklagare skrev resningsansökningar för Zelmanovits- och Appojaure-domarna.
När resningsprocessen var över skrev Björn Ericson en avslutande redovisning av uppdraget. Det är ett intressant dokument där han delar med sig av en del egna reflektioner kring Quickutredningarna, som han vid det laget var väl insatt i. Han skriver bland annat:

"I själva verket har jag under mina drygt 30 år som åklagare aldrig stött på något liknande. Idag har jag svårt att föreställa mig att man skulle tillåta att ett mål handlades på det här viset."

Här är hela Björn Ericsons redovisning: