Resningsprocessen

Publicerad i Quickarkivet

Välkommen till Quickarkivet

På den här sidan finner du länkar till dokumenten  från resningsprocessen. Dokumenten publiceras här som ett extramaterial till min bok "Mannen som slutade ljuga - berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick".

Innan du börjar ladda ned filerna

Resningsprocessen inleddes 2009 med att advokat Thomas Olsson lämnade in den första s.k resningsansökan för Sture Bergwalls räkning. En resningsansökan är helt enkelt en samling argument för att en dom bör rivas upp. Det är mycket ovanligt att någon beviljas resning för en morddom. Under hela 1900-talet lär det bara ha hänt fyra gånger.

Thomas Olsson skrev sammanlagt fyra resningsansökningar (rörande Yenon Levi, Therese Johannessen, Gry Storvik och Trine Jensen, och Johan Asplund.) De två återstående resningsansökningarna skrevs av chefsåklagare Bengt Landahl (rörande Charles Zelmanovits) och chefsåklagare Kristian Augustsson (rörande dubbelmordet vid sjön Appojaure).

Varje resningsansökan lämnades in till hovrätten, som i sin tur lät en åklagare (utom i två fall, se nedan) detaljstudera den för att ta reda på om det fanns skäl att bevilja resning eller ej. Det är på det här stadiet de allra flesta resningsansökningar faller. Åklagaren som utfört granskningen skrev sedan en så kallad förklaring. I den bedöms argumentationen i ansökan, och de ställs i relation till domen och dokumentaionen i mordutredningarna (eller förundersökningarna som de egentligen kallas, en mycket omfattande dokumentation av hur mordutredningarna gått till inkluderande alla förhör, rapporter från brottsplatsundersökningar osv.).

När det gäller de fyra resningsansökningar som författats av advokat Thomas Olsson var det alltså åklagare som skrev förklaringarna. I de två fall där det var åklagare skrev resningsansökningarna blev det istället Thomas Olsson som fick skriva förklaringen.

Varje förklaring gick tillbaka till hovrätten, där den granskades av tre hovrättsdomare. Dessa skrev sedan ett beslut. I fallet Thomas Quick beslutades i samtliga fall att ärendet skulle förpassas tillbaka till tingsrätten och att en ny brottsutredning skulle inledas.

Nu fick en ny åklagare till uppgift att undersöka om det fanns skäl att väcka nytt åtal mot Sture Bergwall. Om bevisen inte bedömdes hålla för ett åtal var dessa åklagare enligt lag skyldiga att lägga ned den nyupptagna förundersökningen. Detta skedde i samtliga fall. Varje åklagare motiverade sitt ställningstagande i ett skriftligt nedläggningsbeslut.

Efter att en förundersökning lagts ned blev Sture Bergwall automatiskt friad från den gamla morddomen av den tingsrätt som en gång dömde honom. Jag har inter tagit med de friande domarne eftersom det rör sig om automatiska beslut som inte innehåller någon information om fallen.

Nedan följer länkar till resningsdokumenten rörande Johan Asplund, Gry Storvik och Trine Jensen, Therese Johannessen och Yenon Levi.

Några av dokumenten innehåller namn på personer som Sture Bergwall pekat ut som delaktiga i morden. För att inte orsaka dessa oskyldiga människor obehag har jag maskat namnen. I sådana fall där namnen redan är allmänt kända, t ex Sture Bergwalls syskon, har jag låtit dem vara kvar.

Resningsansökningarna lämnades in med en mycket stor mängd bilagor. Dessa är inte med eftersom de väsentliga ändå citeras i själva ansökningarna. Ett par särskilt intressanta bilagor återfinns dock nedan.

Varje resningsärende består av fel delar, med den ursprungliga domen som första punkt:

 1. Ursprungliga fällande domen
 2. Resningsansökan (här finns den mest detaljerade genomgången)
 3. Förklaring
 4. Hovrättens beslut
 5. Nedläggningsbeslut

 Det är en bra idé att läsa resningsdokumenten (punkt 2-5) i turordning eftersom dokumenten bygger på och hänvisar till tidigare dokument. Resningsansökningarna innehåller den mest detaljerade kritiken mot "bevisen" som användes för att fälla Bergwall.

Dokumenten från resningsprocessen

 Fallet Johan Asplund

 1. JA 2001-06-21 Dom Sundsvalls tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. JA 2011-09-08 Resningsansökan advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
 3. JA 2011-10-28 Förklaring Överåklagare Björn Eriksson QUICKARKIVET.pdf
 4. JA 2012-01-18 Beslut Hovrätten för Nedre Norrland QUICKARKIVET.pdf
 5. JA 2012-03-14 Nedläggningsbeslut Chefsåklagare Jonas Almström QUICKARKIVET.pdf

Fallen Gry Storvik och Trine Jensen

 1. GoT 2000-06-22 Dom Falu tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. GoT 2011-04-11 Resningsansökan advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
  1. GoT 2011-04-11 Resningsansökan Bilaga 29 Utlåtande om Sven Å Christiansons test QUICKARKIVET.pdf
  2. GoT 2011-04-11 Resningsansökan Bilaga 40 Dådermans utlåtande om Bergwalls medicinering QUICKARKIVET.pdf
 3. GoT 2011-08-19 Förklaring Bo Lindgren QUICKARKIVET.pdf
 4. GoT 2012-04-05 Beslut Svea Hovrätt QUICKARKIVET.pdf
 5. GoT 2012-09-24 Nedläggningsbeslut Statsåklagare Bo Ericsson QUICKARKIVET.pdf

Fallet Therese Johannessen

 1. ThJ 1998-06-02 Dom Hedemora Tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. Thj 2010-04-20 Resningsansökan advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
 3. ThJ 2010-08-23 Förklaring Överåklagare Björn Ericson QUICKARKIVET.pdf
 4. ThJ 2010-09-24 Beslut Svea Hovrätt QUICKARKIVET.pdf
 5. ThJ 2011-03- 29 Nedläggningsbeslut Extra åklagare Olle Sohlberg QUICKARKIVET.pdf

Fallet Yenon Levi

 1. Levi 1997-05-28 Dom Hedemora tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. Levi 2009-04-20 Resningsansökan advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
 3. Levi 2009-07-31 Förklaring Överåklagare Björn Ericson QUICKARKIVET.pdf
 4. Levi 2009-12-17 Beslut Svea Hovrätt QUICKARKIVET.pdf
 5. Levi 2010-05-28 Nedläggningsbeslut Chefsåklagare Eva Finnè QUICKARKIVET.pdf

Fallet Charles Zelmanovits

 1. ChZ 1994-11-16 Dom Piteå Tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan Chefsåklagare Bengt Landahl QUICKARKIVET.pdf
  1. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan Bil 12 Erkännanden utan verklighetsanknytning QUICKARKIVET.pdf
  2. ChZ 2012-06-04 Resningsansökan Bil 15 PM om 13 försvunna pärmar QUICKARKIVET.pdf
 3. ChZ 2012-10-10 Förklaring advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
 4. ChZ 2013-02-01 Beslut Hovrätten för Övre Norrland QUICKARKIVET.pdf
 5. ChZ 2013-07-31 Nedläggningsbeslut chefsåklagare Håkan Nyman QUICKARKIVET.pdf

Fallet Appojaure (dubbelmord)

 1. Appojaure 1996-01-25 Dom Gällivare tingsrätt QUICKARKIVET.pdf
 2. Appojaure 2012-06-18 Resningsansökan Chefsåklagare Kristian Augustsson QUICKARKIVET.pdf
 3. Appojaure 2012-10-15 Förklaring advokat Thomas Olsson QUICKARKIVET.pdf
 4. Appojaure 2013-03-01 Beslut Hovrättens QUICKARKIVET.pdf
 5. Appojaure 2013-05-21 Nedlägningsbeslut Extra åklagare Jörgen Lindberg QUICKARKIVET.pdf