Välkommen till Dramafabriken

Publicerad i Böcker

dramafabr_150x149.jpgEn avslöjande granskning av nyhetsindustrin

Redaktör: Dan Josefsson

Det här är första utgåvan av den samling av min egna och andras mediekritiska artiklar som Ordfront gav ut i ett par upplagor 2000 och 2001. Medverkade gjorde bland andra Ira Mallik och Fredrik Quistbergh som jag arbetet tillsammans med på ETC, Mia-Pia Boëthius, Tomas Lappalainen, Björn Elmbrandt och Tor Wennerberg.

Nyckeln till din egen hemsida på Internet

Publicerad i Böcker

Nyckeln till din egen hemsida på Internet - omslagNy public domain!

I mitten av 1990-talet skrev jag en bok om hur man gör hemsidor i HTML. Sista upplagan kom ut 1999. Efter det hade jag inte längre tid att uppdatera den, så den sålde slut och försvann. Så sent som 2005 fanns det dock fortfarande skolor som frågar efter boken, och jag gjorde den därför gratis tillgänglig på nätet. Gratisutgåvan är något reviderad. Mats Nilsson, lärare på Södertörns Högskola, har gjort vissa uppdetaringar av HTML-koden så att den stämmer med dagens standard, och dessutom lagt till ett helt nytt kapitel om XHTML.