Tips: Krugman om nationalekonomernas fiasko

den . Publicerad i Blogg

Den amerikanske ekonomen Paul Krugman skriver i senaste numret av New York Times Magazin en lång och mycket intressant essä om varför de flesta nationalekonomer helt misslyckades med att förutse den globala ekonomiska kris som vi nu befinner oss i. Krugmans slutsats är att den neoklassiska skolans tro på stabila marknader och rationella val gjort en hel ekonomkår blind för vad som händer i den verkliga världen, där marknaden är notoriskt instabil och styrd av flockmentalitet snarare än av rationella val. Läs och begrunda: "How Did Economists Get It So Wrong?" av Paul Krugman.