Ridå för Thatcher i England (men inte i Sverige)

den . Publicerad i Blogg

Journalisten Gideon Rachman ger i artikeln "The end of the Thatcher era" i Financial Times en intressant bild av hur England nu överger nyliberalismen precis lagom till 30-årsjubileet av Margaret Thatchers första valseger i maj 1979. Tragiskt nog tycker den svenska regeringen fortfarande att det är en bra idé att sänka skatter, attackera facket, avreglera, privatisera och låta arbetslösheten explodera. En så otidsenlig och dokumenterat värdelös politik kommer att stå oss alla väldigt, väldigt dyrt. Det som nu krävs är naturligtvis att vänstern i England och Sverige fyller tomrummet efter nyliberalismen med ny stark vision av det jämlika och trygga samhälle som självklart går att förverkliga och som de flesta människor faktiskt vill leva i.
Gideon Rachman arbetade i 15 år för The Economist och är numera kommentator på Financial Times.