Paul Krugman förklarar för okunniga republikaner vad stimulans är för något

den . Publicerad i Blogg

I det här klippet från NBC förklarar Paul Krugman pedagogiskt varför keynesiansk stimulanspolitik är livsnödvändig i USA. När du tittar så betänk att vi själva har en högerregering och en finansminister som bara har två mål med sitt regerande: Sänkta skatter och krympt offentlig sektor. Anders Borg har deklarerat att han inte kommer att vidta några åtgärder som kan leda till höjda skatter i framtiden. Detta samtidigt som ekonomin är på väg ned i ett svart hål utan botten. Tack vare de skattesänkningar som regeringen gjorde medan bubblan fortfarande höll är statens pengar nu slut. Och låna vill man inte. Det är så en djup depression skapas.

Om de republikaner som Paul Krugman attackerar är farliga för USA, så är vår egen högerregering absolut livsfarlig för Sverige.