Lönesänkningar skapar ekonomisk depression

den . Publicerad i Blogg

Jag blir orolig av de positiva reaktioner som hörs efter IF Metalls avtal om minskad arbetstid och sänkt lön. Regeringen gör tummen upp. En Sifo-undersökning visar att många svenskar själva kan tänka sig sänkt lön (AB 4 mars). I DN skriver Barbro Hedwall att Metall visat ”förmåga till nytänkande” (DN 4 mars).
Verkligen?

De här reaktionerna visar att många inte förmår skilja mellan mikroekonomi och makroekonomi. Det som är smart för en individ eller ett enskilt företag kan ofta vara livsfarligt när många individer och företag försöker vara smarta på samma gång.

Ta lönesänkningarna. Enskilda företag gynnas av sänkta lönekostnader. Om några enstaka löntagare sänker sina löneanspråk i dåliga tider så kan det därför hjälpa dem att behålla jobben. Men bara tillfälligt. För när hundratusentals löntagare och massor av företag också försöker vara smarta genom att sänka lönerna innebär det en katastrof för efterfrågan. Folk har ju inte längre råd att konsumera. Detta skapar problem för företagen, vilket leder till nya krav på lönesänkningar. Sverige kan slungas ned i en spiral av sjunkande efterfråga och sjunkande löner. På 1930-talet ledde en sådan kapplöpning mot botten till att arbetslösa kunde få arbeta gratis i ett år för att ha chans till ett dåligt betalt jobb.

1930-talskrisen lärde oss att alla förlorar om vi låter till synes kloka beslut på mikronivå sabotera vår gemensamma ekonomi på makronivån. Om företag inte har råd att betala löner så är det inte att ”ta ansvar” att enskilda löntagare sänker sina löner. Det som krävs är att vi gemensamt tar ansvar för ekonomin genom stödinsatser från samhället. I många länder har man permitteringsfonder som gör att lönerna kan hållas uppe i svåra tider. Det hade vi nyligen i Sverige också, men de avvecklades under det nyliberala 1990-talet. Fonderna måste omedelbart återskapas och a-kassa återställas, med lånade pengar om så behövs. Skulder kan vi gemensamt betala tillbaka via skatten när vi skapat bättre tider.
Allmänna lönesänkningar är däremot ingen lösning. Bara en säker väg ner i depressionen.

Dan Josefsson

En kortare verison av texten publicerades på Aftonbladets kultursida 2009-03-05