Lästips: Begränsa finansmarknaderna

den . Publicerad i Blogg

Dagens lästips: KG Schermans artikel i Uppsala Nya Tidning om den akuta nödvändigheten i att hårt begränsa de finansmarknader som nu stjälpt ned världen i den djupaste recessionen sedan 1930-talet. KG Scherman var generaldirektör för Riksförsäkringsverket 1981-1996 och hans artikel ger ett bra perspektiv på den närmast religiösa tro på marknadens förmåga att skapa stabilitet och välstånd som skapat dagens situation. Scherman konstaterar också att regeringen nu måste lägga ned alla planer på att sälja ut SBAB och sin andel av Nordea: "[T]ill den här marknaden, i dess nuvarande utformning, skall intet överföras. I stället behöver dess omfattning begränsas".

Det är kloka ord. Men själv tror jag att regeringens ideologiska låsningar i gårdagens ideologi gör det omöjligt för den att låta staten återta den nödvändiga kontrollen över en situation som fullständigt gått överstyr. Just därför är det som nu sker vänsterblockets stora chans. Allt hänger på att den socialdemokratiska partiledningen klarar av att snabbt nog lämna den marknadsliberala återvändsgränd som man navigerade in i under 1990-talet och där man fortfarande tycks sitta fast.