Reinfeldt och chockdoktrinen

den . Publicerad i Blogg

Jag fick just en intressant fråga från en läsare, här är den och mitt svar:

Fråga:
Jag har en fråga till dig ... Tycker du att man kan applicera Naomi Kleins tankar om en chockdoktrin på den borgerliga regeringens (använder inte ordet allians i detta sammanhang) metoder?

Vad jag ser är det näst intill frågan om totala raseringar av den svenska välfärdsmodellen, konkurrensutsättning av sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, skolor etc, utförsäljningar av allmännyttan och staliga bolag, nya lagar och reformer som ska gå snabbt snabbt. Allt detta utan att några konsekvensanalyser tas fram, det är ideologin som styr handlandet helt och hållet. Regeringen struntar ju totalt i oppinionen ... ja nu är det äntligen några som motsatt sig FRA, men det tog lång tid och efter att man röstat igenom lagen.

bästa hälsningar
Mari

Svar från Dan:
Jag tycker definitivt att man kan applicera Kleins idéer om chockdoktrinen på det som hände i Sverige mellan slutet av 1980- och slutet av 1990-talet. I Korståget mot välfärden beskriver jag hur man gjorde allt för att få svenskarna att TRO att landet befann sig i en djup kris orsakad av välfärdssystemet och vars enda bot var att införa marknadsliberalism över hela linjen. Man talade på de tiden öppet om hur viktigt det vara att skapa "krismedvetande" hos folk, och att detta var enda sättet att få folk att ge upp försvaret för det jämlika samhället. Min dokumentär Novemberrevolutionen handlar mycket om det här. Efter sommaren ska jag se till så att den går att se direkt på webben.

För tillfället tror jag dock att regeringens problem är att den omöjligt kan skapa någon "krismedvetenhet" för att på så sätt motivera den nyliberala systemförändring som pågår. Just detta är orsaken till regeringens katastrofala opinionssiffror. Regeringen Reinfeld försöker helt enkelt genomföra ett nyliberalt systemskifte i smyg, utan att till sin hjälp ha den erfoderliga naturkatastrof/ekonomiska katastrof/påhittade katastrof som Klein mycket riktigt hävdar behövs. Och då går det som det går, man hamnar 15 procent under i oppositionsmätningarna. Det ska bli intressant att se hur tonen ändras när lågkonjunkturen kommer. sannolikheten är stor att man då kommer att försöka motivera de orättvisereformer som man inledde under högkonjunkturen med att de behövs för att hjälpa oss ur lågkonjunkturen!
/D