Obama gillar offentliga sektorn

den . Publicerad i Blogg

Det är märkligt hur sällan vi får höra politiker tala varmt om den offentliga sektorn, trots att den utgör grunden för världens mest framgångsrika välfärdssamhälle. Men frånvaron av lovsånger ens från politiker som stpr till vänster blir ännu märkligare när en i grunden marknadsliberal politiker som Barak Obama plötsligt hyllar den ofentliga sektorn i USA.


International Herald Tribune skriver idag om hur Barak Obama och John McCain diskuterar möjliga lösningar på de höga oljepriserna. McCain vill precis som George W. Bush öka oljeproduktionen kraftigt genom att ta bort lagen om djuphavsborrning utanför USA:s hela kustlinje. Det tycker Barak Obama inte är någon bra idé.

Den senaste diskussionen handlar dock om hur man bäst får fram teknik som kan minska oljeberoendet. John McCain föreslår att det ska utlysas ett pris på 300 miljoner dollar till den som kan utveckla ett bilbatteri som räcker länge.
Detta kommenterade Barak Obama så här i ett tal i Las Vegas:

"After all those years in Washington, John McCain still doesn’t get it. I commend him for his desire to accelerate the search for a battery that can power the cars of the future. I’ve been talking about this myself for the last few years. But I don’t think that a $300 million prize is the way to go. When John F. Kennedy decided that we were going to put a man on the moon, he didn’t put a bounty out for some rocket scientist to win – he put the full resources of the United States government behind the project."

När jag läser detta slås jag av hur sällan man hör svenska politiker tala väl om den offentliga sektorn. Det är ett ständigt tjat om denna "marknad", och nu har vi en regering som likt John McCain hänvisa till denna "marknad" som lösning på allt från behovet av skolutbildning till sjukvård till pensioner.
Vänstern borde svara precis som Barak Obama gör: Det var inte marknaden som gjorde Sverige till ett rikt välfärdssamhälle med internationellt sett små inkomstskillnader, skyhög utbildningsnivå och en av de mest kreativa och politiskt aktiva befolkningarna i världen. Det var vår gemensamt finansierade offentliga sektor!
Enligt undersökningar från Umeå Universitet ligger stödet för att skola, vård och omsorg också i framtiden ska skötas av en gemensamt finansierad offentlig sektor stabilt på minst 75 procent av befolkningen. Den politiker som konsekvent börjar referera till vår offentliga sektorn som en väldig kraft kommer att bli omfamnad av stora delar av befolkningen.

Dan Josefsson