De fegas vaktparad

den . Publicerad i Blogg

Så fick vi till slut se Fredrick Federlay naken. Denne man har i ett par veckors tid figurerat i alla medier som vill ha honom, ojandes om sin samvetssmärta. När voteringen så stod för dörren i början av veckan gick Federlay formligen i spinn. Överallt droppade han antydningar om att han skulle rösta nej till denna orimliga lag. Han tycktes planera att göra sig själv till folkhjälte. Det hade naturligtvis varit synnerligen orättvist mot riksdagens vänsterblock som mangrant sade nej till lagen. Men ändå.

Så kom den stora dagen. Det vi fick bevittna var dock inte en hjältes födelse, utan den mest brutala avklädning som i vart fall jag kan minnas att jag sett i svensk politik. Federley ställer sig och gråter i riksdagens talarstol, talar om sin mamma och om hur oacceptabelt det är att avlyssna en hel befolkning. Därefter hastades det fram några luftformuleringar som ett barn förstår inte kommer att göra någon som helst skillnad. Och sedan röstade mannen ja!

Hjälten Fredrick Federley var inget annat än en simpel snackare med talang för att snacka sig själv till tårar. När det blev allvar så låg hans lojalitet hos den egna karriären. Principerna existerade inte i verkligheten för denna vår kanske allra mest kände centerpartist efter Maud Olofsson.

I Ekots lördagsintervju sa Naomi Klein att Kina och marknadsekonomierna i väst nu närmar sig varandra. Kina importerar vår marknadsekonomi och har effektivt demonstrerat för alla som tvivlade att marknadsekonomi inte har något med demokrati att göra. Denna ekonomiska modell fungerar tvärtom oerhört bra kombinerad med militärdiktatur. Samtidigt importerar vi i väst auktoritära styrmedel från Kina och andra diktaturer. Kleins bild av hur det nu växer fram ett slags marknadsekonomisk totalitarism kan inte ilustreras mycket tydligare än med den borgerliga regeringens sätt att forcera fram denna lag för massavlyssning av ett helt folk.

För många av oss är det snudd på ofattbart. Men Sveriges riksdag har faktiskt, med bifall av högt profilerade så kallade marknadsliberaler, röstat fram en lag som innebär att varenda svensk kommer att få all sin kommunikation med utlandet avlyssnad och registrerad! Detta är inte ett hot i en avlägsen framtid. Det är verklighet. Nu.

Så sent som för en vecka sedan pikade Fredrik Reinfeldt i partiledardebatten Lars Ohly för att denne har en grumlig demokratisyn. Kommer Reinfeldt någonsin igen att ha mage att se Ohly i ögonen och säga något liknande? Är det möjligt nu, när Lars Ohly tillsammans med hela sitt parti röstat nej till en lag som hade fått den östtyska säkerhetstjänsten att blekna av avund, samtidigt som Fredrik Reinfeldt själv forcerar igenom lagen genom att med våldsam kraft köra över de av alliansens riksdagsledamöter som vågar tänka en avvikande tanke i ärendet?

Det statliga propagandaorganet Forum för levande historia har lagt ned mycket kraft på att försöka få svenska skolelever att reflektera över gåtor som hur tyska folket kunde rösta bort demokratin och släppa fram nazistpartiet. Man har också självkritiskt försökt stimulera fram funderingar kring hur svenska politiker kunde rösta för att Sverige skulle springa nazitysklands ärenden så till den grrad som skedde på 1940-talet.

Nu vet vi alla exakt vad som hände. Den tidens politiker var helt enkelt lika karriärlystna som Fredrick Federley och hans kamrater är idag. En enda folkpartist vågade säga nej i gårdagens votering. Ungefär stå stort var väl motståndet på 1940-talet också.
Med sådana företrädare vid makten har vi ingen som helst barriär mot diktatur och mörker.
Vi är skyddslösa.