dramafabr_150x149.jpgEn avslöjande granskning av nyhetsindustrin

Redaktör: Dan Josefsson

Det här är första utgåvan av den samling av min egna och andras mediekritiska artiklar som Ordfront gav ut i ett par upplagor 2000 och 2001. Medverkade gjorde bland andra Ira Mallik och Fredrik Quistbergh som jag arbetet tillsammans med på ETC, Mia-Pia Boëthius, Tomas Lappalainen, Björn Elmbrandt och Tor Wennerberg.